NOVÝ PRODUKT K FLEXIBILNÍM KAMENNÝM OBKLADŮM

NOVÝ PRODUKT K FLEXIBILNÍM KAMENNÝM OBKLADŮM

Vážení přátelé,

 dovolte abych Vám představil náš NOVÝ PRODUKT jak jsme slibovali a to polyuretanové stavební desky s drážkou pro umístění našich flexibilních kamenných obkladů. Z těchto stavebních desek se dají udělat i celé hotové panely s našimi obklady, a co víc můžete si udělat celý dům v Anglickém stylu. Nabízíme vám i možnost prodeje pro realizace konkurenčních obkladů. Viz foto.

PRODEJNÍ CENÍK 2017 PDF

Polyuretanové desky jsou již dlouho na trhu ale s drážkou pro naše obklady zatím ne. Tímto vám nabízíme, jedinečný tepelně izolační systém, na bázi tvrdých polyuretanových PUR desek s drážkou pro konkurenční ale hlavně pro naše flexibilní kamenné obklady tvaru okrasné, bourané nebo staré (OLD) cihly. Rozměr desky i se zámkem je 92 cm x 59,5 cm. Tloušťka od 20 mm až 200 mm a výše.

Díky svým tepelně izolačním vlastnostem se mnohostranně využívá v nejrůznějších oblastech zateplování. PUR panely, unikátní izolační desky s téměř dvakrát vyšší izolační schopností než běžné izolace z polystyrenu nebo minerální vlny. Šetří místo, při porovnání s klasickým způsobem zateplení, o 40% menší tloušťka ve srovnání s polystyrenem, o 50% menší tloušťka ve srovnání s minerální vatou.

Polyuretany nepropouštějí vodu, ale dovedou propouštět vodní páru, čímž zajistí „dýchání“ izolované konstrukce a tak i zdravé vnitřní klima. PUR pěna je po vytvrzení zdravotně nezávadná, nevylučuje žádné škodliviny a dá se použít i do prostorů s potravinami, není napadána plísněmi ani hmyzem, trvale odolává hnilobě.

Desky se vyrábí v různých tloušťkách a mají zámkové spoje pro lepší izolaci.

S našimi flexibilními kamennými obklady a drážkami pro lepení v samotném panelu se vyznačují vynikajícími zpracovatelskými vlastnostmi, jednoduchým lepením obkladů, stálou barevností, vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a flexibilním kamenným obkladům také proti průrazu. Díky svým specifickým vlastnostem jsou difuzně paroprpustné. Vhodné na sokl nebo celou fasádu. Lepení flexibilních ohkladů je pak velmi jednoduché. Věříme že vás tímto rozšířením našeho sortimentu jak jsme definovali v loňském roce vás potěšíme. Tyto panely budeme v co nejkratší době nabízet přes náš e-shop. Polyuretanové desky se vyrábí v různých tloušťkách dle potřeby zákazníka.

Pro smluvní obchodní partnery nabízíme zajímavé nákupní ceny.

Data o produktu:

Co patří k hlavním benefitům
NEW-THERM SYSTEM?
Vysoký tepelný odpor izolantu.
Až o polovinu menší tloušťka tepelné izolace ve srovnání s běžnými izolanty.
Kvalitní materiály systému zajistí difuzně propustný systém.
Nižší tepelné ztráty objektu ve srovnání s běžnými izolanty.
Zvýšená tepelná pohoda i v letním období.
Snížená spotřeba paliva – snížení znečištění ovzduší.
Povrchová úprava systému zateplení je odolná vůči tvorbě řas a plísní.
Záruka stálobarevnosti povrchové úpravy pět let.
Menší šířka parapetů při srovnání s ostatními izolanty.
Nedochází k architektonické změně starších objektů.
Použití kratších kotvících prvků.
Menší přepravní náklady.
Až o 15 % rychlejší realizace zateplení objektu než s běžnými izolanty formátu 500 × 1 000 mm.
Menší snížení osvitu místnosti.
Zvětšení podlahové plochy objektu při srovnání s běžnými izolanty.

Kde všude můžeme dále úspěšně použít tvrdé polyuretanové desky pro stavebnictví?
Izolace základové desky (snížíme stavební výšku objektu).
Izolace podlah.
Izolace krovů – příznivě ovlivníme teplotní fázový posun.
V systému konstrukci dřevostavby a zateplení dřevostavby.

Polyuretany
Polyuretany patří do desítky nejmasověji vyráběných polymerů s unikátní šíří vlastností a tedy aplikačních možností. Polyuretany jsou materiál, jehož vznik se datuje ještě před II. světovou válkou, systém, který vyvinula firma Bayer. Dnes máme polyuretany všude kolem nás, od domácnosti až po vyspělé technologie. Zajisté to je pro jejich funkční vlastnosti, aplikační možnosti, zpracovatelské výhody, tomu, že jsou zdravotně nezávadné, nehořlavé, ale i řadě dalších benefitů, které přinášejí.

Funkční vlastnosti
Vynikající izolační schopnost, možnost zpracování na místě nebo do libovolné formy, přilnavost (kotvení)
k plášťovým materiálům a podkladům, buněčná struktura s uzavřenými dutinkami, nízká nasákavost, nepatrná hmotnost a pevnost.

Aplikační možnosti
Polyuretan je materiál „programovatelný“. Podle jeho chemického složení a vytvoření může vzniknout řada zcelaodlišných typů – od měkkých pěn přes tvrdé pěny až po strukturální PUR pro výrobky stavebního i spotřebního průmyslu, od běžně hořlavého polyuretanu přes samozhášivé typy až po těžko hořlavé až nehořlavé, s teplotní odolností běžnou (120 °C) až po teplotně odolné při 300 °C atd.

Toxicita
Polyuretan je zdravotně nezávadný. Po vytvrzení je pěna zcela neškodná. Nedochází k odpařování jakýchkoliv škodlivin. Hlavní hygienik schválil tuto izolaci i do prostorů s potravinami, kde jsou zvlášť přísné požadavky. Polyuretan není napadán plísněmi ani hmyzem, má trvalou odolnost proti hnilobě. Pokud jde o odpad v podobě tvrdé pěny, o jeho další využití je velký zájem jednak pro izolační zásypy, použití do litých výrobků PUR, výroba polyuretanových malt, betonů a podobně.

Hořlavost
Běžně se používají samozhášivé typytvrdé polyuretanové pěny. Jinak už byla zmínka o možnostech speciálních typů, které jsou ovšem cenově náročnější. Pro užití PUR ve stavbách existují pouze omezení, která jsou daná stavebnílikony,mi předpisy a požárně technickou normou. Vzhledem k malé hmotnosti PUR jako izolantu nedochází k podstatnému zvýšení požárního zatížení a Hlavní správa Sboru požární ochrany vydala souhlas k jeho užití ve smyslu expertizy, která byla z iniciativy Asociace vypracována a schválena.

 

Nezařazené