Technický list

Název výrobku

Flexibilní kamenný obklad DELAP®

CERTIFIKACE 2015 – Povrchová úprava ETICS – DELAP flexibilní kamenný obklad

CERTIFIKÁT OBKLAD CERTIFIKÁT DELAP TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

Charakteristika výrobku

Lehké ohebné obklady použitelné v interiéru i exteriéru. Obklady jsou vyrobené z přírodních materiálu. Je pro ne charakteristické, že jsou pružné, odolné, stálobarevné a paropropustné. Jsou ohebné, a proto jsou vhodné zvláště na plochy tvarované, zaoblené či hranaté (např. rohy).

Použití

Obklady jsou vhodné např. pro svislé plochy domů, fasád, soklu, plotů, zídek, obložení zděných krbu. Široké použití najdou také v interiéru při dekoraci a oživení částí nebo celých stěn, dveří nebo oken. Jejich použití je vhodné jak v novostavbách, tak i u rekonstrukcí starších budov. Díky své nízké hmotnosti jsou vhodné i na zateplovací systémy.

Výhody

  • Ohebnost – obklady jsou vhodné pro obkládání zakřivených ploch
  • Možnost obkládání rohu bez nutnosti kupování speciálních kusu – obklad se ohne přes roh
  • Nízká hmotnost
  • Po nalepení nehořlavost
  • Vysoká paropropustnost
  • Je možné je snadno stříhat nůžkami. Jejich nalepení zvládne téměř každý bez odborníka

Materiál a složení

Jedná se o flexibilní obkladový materiál se strukturovaným povrchem, který je dále rozdělen na jednotlivé obklady. Na lícové straně obkladu se nachází samolepící ochranná fólie, která se po nalepení a vyspárování obkladu odstraní.

Jako základní suroviny jsou používány vysoce kvalitní materiály: drcený přírodní mramor a barevný křemičitý písek, k jejichž spojení je použito kombinované akrylátové lepidlo.

Barevné provedení

Standardní barevné provedení najdete ve vzorkovníku obkladu ASSEMBLY UNIT s.r.o. nebo na internetových stránkách www.flexibilniobklady.cz. Na přání zákazníka je možné obklady vyrobit v libovolných barevných kombinacích. Z důvodu použití přírodních materiálu se mohou barevné odstíny v jednotlivých dodávkách mírně lišit. Obklady určené na jednu plochu doporučujeme objednat současně.

Technické parametry

Parametr Hodnota Jednotka Norma
Hmotnost 4,5 ± 0,5 kg kg
Teplotní odolnost po nalepení -25 až +60 °C  
Vodotěsnost max 0,1 l . m-2 CSN 73 2578
Prostup vodních par min 6L m2/24hod CSN EN ISO 7783-2
Teplota zpracování (lepení obkladu) +15 až +30 °C  

Rozměry a tvarové varianty

Tloušťka obkladu je 2-4mm, čímž je dosaženo přírodního vzhledu. Balení 1m2 obkladu má před nasekáním rozměry cca 98×96 cm a včetně spár pokryje plochu nejméně 1m2. Obklady jsou vyráběny v několika tvarových variantách, které podrobněji popisuje následující tabulka.

Dostupné tvarové varianty

Varianta Popis tvaru Počet ks v 1 m2 Rozměry
Skála nepravidelné tvary připomínající skálu 19 ks
Kámen nepravidelné tvary připomínající kámen 36 ks
Ozdobná cihla pravidelný obdélníkový tvar 52 ks 243×73 mm
Stará cihla (old) nepravidelný obdélníkový tvar 52 ks 243×73 mm
Rohová cihla * pravidelný obdelníkový tvar, 2ks standartních, 32 ks 360×73 mm
Bouraná cihla obdélníkový tvar s nepravidelnými okraji 52 ks 243×73 mm
Mini nepravidelné tvary připomínající kámen v menší variantě 69 ks
Haklík čtverce a obdelníky různých rozměrů 14 ks
Pásky pravidelný obdélníkový tvar 3×92 32 ks
50 x 50 nepravidelné čtverce 47×48 4 ks 480×470 mm
100 x 100 nepravidelný čtverec 99×99 neseříznuté hrany 1 ks 980×980 mm

* Obklady „Rohová cihla“ je možné použít v kombinaci s ozdobnými cihlami pro obkládání rohu, čímž je docíleno efektu použití skutečných cihel.

Vhodná lepidla a lepení obkladu

Při lepení je nutné dodržet montážní a uživatelský návod pro obklady. Pro lepení se používá cementové flexibilní mrazuvzdorné lepidlo třídy C2 dle EN 12004 (stavební lepidlo pro lepení keramických obkladu). Lepidlo je nutné vybrat s ohledem na podkladový materiál a okolní podmínky. K lepení je také možné použít již namíchaná lepidla v tekutém stavu, která je také možno nechat natónovat (v tónovacích centrech). Velký vzor 100×100 minimální teplota při lepení a stříhání 16°C !!!

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, čistý, soudržný, únosný, suchý, nepromrzlý, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, mastnoty, nečistot a solných výkvětu a mít dostatečnou soudržnost a nosnost. Nevhodný podklad, nebo jeho části je nutné očistit nebo odstranit. Silné savé a nestejnoměrné savé podklady je nutné předem napenetrovat penetrací.

Vhodné podklady

Vápenocementové a cementové omítky, sádrokarton, beton a jiné minerální podklady, dobře soudržné minerální, disperzní a silikátové omítky (nové i staré). Po úpravě i jiný materiál, např. OSB desky, či jiné povrchy.

Čištění

Obklady je možné čistit vodou, kartáčkem nebo tlakovým čističem (wap).

Balení a skladování

Obklady jsou baleny v papírových krabicích po 3 nebo 4m2.

Obklady skladujte v originálním obalu v uzavřené místnosti v suchu při teplotách od 5°C do 40°C. Krabice je nutné skladovat ve vodorovné poloze. V jednom sloupci (na sobe) je možné skladovat maximálně pět krabic. Maximální doba skladování je 12 měsíců od data prodeje.

Záruční doba

Záruční doba flexibilních ohebných kamenných obkladu je 24 měsíců od data prodeje.

Související dokumenty

Ohebné obklady DELAP®. – Montážní a uživatelský návod
Lepidlo – Návod k použití
Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálu slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení.
V případe pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Používejte pouze doporučené výrobky a dbejte pokynu jejich výrobců.

Lepidlo ASSEMBLY C2TE S1

pro lepení flexibilních kamenných obkladů a dlažeb včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí (např. vysoce slinutých dlaždic skupiny BIa s nasákavostí menší než 0,5 % a desek z přírodního kamene). Aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí na běžné i problematické podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy do teploty +70 °C nebo osluněné terasy). Užití do prostor trvale zatížených stékající nebo tlakovou vodou (bazény, brouzdaliště, jezírka). Vhodné na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků, apod. s celkovou hmotností do 3,5 t. Řešení pro obtížně obkladatelné podklady – staré obklady a dlažby, betonové prefabrikáty, litý železobeton, dřevo, dřevotřískové, cementotřískové desky, umakart apod. (plochy je nutno předem opatřit spojovacím můstkem). Jednoduché zpracování, snížený skluz a prodloužený otevřený čas, vysoká stálost a pevnost, mrazuvzdornost a vysoká flexibilita.

SLOŽENÍ:
Kamenivo, cement (šedý nebo bílý), redispergovatelný polymer a další přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti lepidla.

Zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí, druh / třída C2TE S1 podle EN 12004+A1
Použití v praxi: vnitřní nebo venkovní instalace obkladových prvků na stěnu nebo podlahu
Vysoká počáteční tahová přídržnost1) min. 1,5 MPa*)
Reakce na oheňtř. A1/A1fl
Po ponoření do vody 1)min. 1,2 MPa *)
Uvolňování nebezpečných látek viz Bezpečnostní list
Skluz max. 0,5 mm
Po tepelném stárnutí 1) min. 1,5 MPa *)
Prodloužená doba zavadnutí (otevřený čas): – tahová přídržnost min. po 30 min min. 0,5 MPa
Po cyklech zmrazení – rozmrazení 1) min. 1,5 MPa *)
Deformovatelné lepidlo:- průhyb (příčná deformace S1) 2,5 mm a 5 mm 1) *) požadavek EN 12004+A1 1,0 MPa naměřené hodnoty.

Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu.
Tiskové chyby vyhrazeny.

 

technicky-list-3